Selecteer een pagina

One Woman
Litigation Firm

RIENEKE REIJNEN

Rieneke Reijnen is advocaat. Specialist in procesrecht en onrechtmatige daad. Liefhebber van het contract. Analytisch zeer sterk en met een creatief brein. Zij is een kei in internationaal privaatrecht. Een professional met een scherpe, onafhankelijke blik. Rieneke brengt de goede en kwade kansen van de zaak haarfijn in kaart.
Voor eiser, om het onderste uit de kan te halen.
Voor gedaagde, om de schade beperkt te houden. Met oog voor de context van het geschil. Met ruim zeventien jaar ervaring in de commerciële procesadvocatuur doorziet Rieneke de strategie van de wederpartij en de denkwijze van de rechter. Rieneke is toegewijd, recht door zee en toegankelijk. Rieneke helpt je graag.

Diensten

Reijnen Litigation is een advocatenkantoor. Een one woman litigation firm. Zij richt zich volledig op de commerciële procespraktijk. Flexibel en doortastend. Rieneke helpt je graag. Door het schrijven van overtuigende processtukken. Bij het nemen van beslissingen over wel of niet procederen. Wel of geen hoger beroep. Wel of niet investeren in de procedure. Rieneke Reijnen heeft in het rechtsgebiedenregister van de NOvA het rechtsgebied burgerlijk procesrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten twintig opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Voor cliënten

Rieneke staat je bij als het echt nodig is. In commerciële geschillen, of je nu eiser of gedaagde bent. In procedures voor rechtbank of gerechtshof. 

Voor advocaten

Rieneke werkt als volwaardige externe aanvulling op het team. Als extern specialist voor een specifiek deel van de zaak. Of als derde met een scherpe pen, voor het opstellen of verfijnen van jouw processtukken. Als begeleider van jouw stagiair of medewerker bij het opstellen van overtuigende pleitnota’s en andere processtukken. 

Voor procesfinanciers

Wanneer de investeringsbeslissing moet worden genomen en een frisse kritische blik op het dossier gewenst is.

 

Ervaring

Advocaat — Houthoff Buruma, Spigt Litigators, bureau Brandeis.

 

Procederen

 

  • Onrechtmatige daad rondom de onderneming, bestuurders- en toezichthouders­aansprakelijkheid.
  • Contractuele geschillen over uitleg van clausules, garantie-inbreuken, stukgelopen samenwerkingsverbanden of een handelsgeschil.
  • Remedies bij wanprestatie, zoals opschorting, ontbinding en schadevergoeding.

Procesadvies en processtrategie

 

  • (Appel)procesrecht en internationaal privaatrecht.
  • Second opinions t.a.v. bijvoorbeeld onrechtmatigheid, bewijsproblematiek, causaliteit en schade.
  • Advisering rondom massaschades.