Selecteer een pagina

Ervaring

Rieneke heeft zo’n 17 jaar specialistische ervaring als advocaat in de ondernemings­rechtelijke procespraktijk. Zij ontwikkelde zich bij Houthoff, Spigt Litigators en bureau Brandeis. Daar waar de echte procestijgers worden opgeleid.
Rieneke heeft veel geprocedeerd, voor uiteenlopende rechtsprekende colleges. Daarnaast adviseert zij veelvuldig over de proceskansen en processtrategie in omvangrijke geschillen. Die geschillen spelen vaak in een internationale context. Haar kennis van het internationaal privaatrecht komt dan goed van pas. De processtukken die Rieneke schrijft zijn helder en overtuigend.
Rieneke voelt zich als een vis in het water in procedures in hoger beroep. Haar ervaringen in de cassatiepraktijk van Houthoff dragen daar zeker aan bij. Net zoals de vele appelprocedures die zij succesvol heeft behandeld.
In 2013 heeft Rieneke de postdoctorale specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid bij de Grotius Academie succesvol afgerond.
Rieneke doet niet aan namedropping. Het belang van haar cliënten is daar niet mee gediend. Het gaat om wat je kan, voor wie is veel minder relevant. Enkele recente werkzaamheden hieronder.

Werkzaamheden

 • begeleiden van stagiairs van een middelgroot kantoor bij het opstellen van verschillende memories in procedures in hoger beroep op het gebied van het mededingingsrecht.
 • procederen over de schending van een koopovereenkomst aandelen.
 • adviseren van een claimstichting over de kansen op succesvol verhaal van schade van een groot Europees kartel.
 • procesadvies over een overeenkomst van opdracht. Pre- en postcontractuele zorgplichten. Belangenverstrengeling.
 • procesadvies over internationale rechtsmacht en toepasselijk recht. Effectenschade ten aanzien van in buitenland genoteerde beursvennootschap. Onrechtmatige daad, misleiding van beleggers.
 • optreden voor de voormalig bestuursvoorzitter van een ROC school in een aansprakelijkheidsprocedure die mede op verzoek van het Ministerie van OCW werd gevoerd. 
 • optreden namens de voormalig bestuurder van een investeringsmaatschappij in onroerend goed. Procedure over misleiding van beleggers tegen een claimstichting. 
 • procederen in een procedure over bedrijfsfraude en corruptie van een werknemer en een ex-werknemer van een grote onderneming. Bewijsbeslag, inzage van bewijsmiddelen en schadevordering. 
 • optreden als advocaat van een voormalig bestuurder van een ziekenhuis in een procedure tot herroeping van een arbitraal vonnis.
 • vertegenwoordigen van een onderneming in een procedure tegen verzekeraars en een aannemer, over de vraag of een dak van een bedrijfsgebouw is ingestort door een constructiefout, dan wel door heftige weersomstandigheden. 
 • optreden voor een trustmaatschappij in een procedure over de overdracht van een cliëntenportefeuille aan een andere trustmaatschappij.